Første fokusgruppe afholdt i Hold Danmark Rent

Første HDR fokusgruppemøde blev afholdt tirsdag den 22. juni. 7 meget engagerede borgere fra Svendborg Kommune deltog og delte ud af deres viden og deres erfaringer med det lokale henkastede affald i by og på land.

Vil du være med til at skabe ny viden om borgeradfærd, sammenhænge og tendenser i forhold til henkastet affald, så kan du deltage i en fokusgruppe. Send dine kontaktoplysninger og din kommunes navn til mn@holddanmarkrent.dk – skriv Fokusgruppe i emnefeltet, så vil vi kontakte dig og kan måske tilbyde dig en plads i en fokusgruppe.

 

Borgeradfærd
Facebook
Instagram
Youtube

Sammen holder vi Danmark rent

Hold Danmark Rent arbejder for at nedbringe mængderne af henkastet affald i naturen og det offentlige rum.
Vi er et praktisk orienteret videncenter og en netværksorganisation, der arbejder nonprofit i et udviklende samarbejde med kommuner, frivillige og virksomheder.

Anerkendelse gør stolt


En af de helt store gevinster for de aktive foreninger og de private ildsjæle i Ren Natur er den anerkendelse de mødes af, når de går turen med sæk og snapper. Der bliver vinket, piftet og dyttet i ét væk og hver gang fyldes de aktive med glæde, varme og stolthed over at blive set og anerkendt. Ren Natur er meget mere og andet end en affaldsindsamling - det forandrer bevidstheden og ændrer adfærd. 

Læs mere om konceptet på Ren Naturs hjemmeside

 

 

 


Aktiviteter i Hold Danmark Rent