Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Analysestruktur


 

HDRs analysestruktur er baseret på 20 lokalitetstyper i to kategorigrupper.

  • Gruppe 1 er en bykategori hvor lokaliteterne har en høj intensitet af trafik og mennesker. Gruppen er inddelt i 3 kategorityper: centrum, trafik og knudepunkter.
  • Gruppe 2 er en bolig- og naturkategori hvor lokaliteterne er placeret i natur eller hvor mennesker bor.
Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere