Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Skodindeks


HDR Skod-indeks er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5 indeksgrupper, der får farvekoder fra hvid (tilfredsstillende niveau) over gul og orange til brun (meget kritisk niveau). Dette indeks gør det muligt hurtigt at få et overblik over skodproblemernes omfang generelt eller på den enkelte lokalitet.

HDR Skodindeks er en del af HDR Affaldsanalysen.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere