Facebook
Instagram
Youtube

Nordic Coastal Cleanup


Plastikposer, paraffin, et stykke reb, et låg uden dunk, halve biler og køleskabe.

Engang var fundene på morgenturene ved den danske vestkyst gyldne i form af ravstykker. Men de sidste mange år har det smukke naturmateriale haft følgeskab af noget knap så værdifuldt: Marint affald i lange baner.

På dage med meget vestenvind skyller der tonsvis af affald ind på de danske kyster og strande. Den jyske vestkyst holder hårdest for med op mod 1.000 tons affald årligt. Affaldet har som oftest ingen kendt ejermand, men er resultatet af strømninger fra det åbne hav, der bringer de uønskede efterladenskaber mange sømil nordpå og ind på en af på dansk naturs og turismes største attraktioner – vores kyster.

I løbet af årene er der blevet gennemført flere store events særligt langs Vestkysten i Danmark, men de har på grund af Corona været aflyst i både 2020 og 2021. Dog opfordres alle interesserede til at give en hånd med sammen med den nære familie.
I den forbindelse tilbydes Strandkasserne, som en god måde at komme af med det indsamlede affald på.

” - Vi er sikre på, at det er de færreste af os danskere, der er klar over hvor meget marint affald kommunerne hvert år fjerner fra deres kystlinje. Vi forestiller os slet ikke at det er noget der foregår her i Danmark. Men det er ganske vist! Derfor er Nordisk Strandrydder Dag kampagnen en god ide. Den giver os syn for sagen og en ny viden på området” siger projektleder Anette Juul.

Vores samarbejdspartnere