Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Nordic Coastal Cleanup


Plastikposer, paraffin, et stykke reb, et låg uden dunk, halve biler og køleskabe.

Engang var fundene på morgenturene ved den danske vestkyst gyldne i form af ravstykker. Men de sidste mange år har det smukke naturmateriale haft følgeskab af noget knap så værdifuldt: Marint affald i lange baner.

På dage med meget vestenvind skyller der tonsvis af affald ind på de danske kyster og strande. Den jyske vestkyst holder hårdest for med op mod 1.000 tons affald årligt. Affaldet har som oftest ingen kendt ejermand, men er resultatet af strømninger fra det åbne hav, der bringer de uønskede efterladenskaber mange sømil nordpå og ind på en af på dansk naturs og turismes største attraktioner – vores kyster.

I løbet af årene er der blevet gennemført flere store events særligt langs Vestkysten i Danmark, senest i 2023, hvor der blandt andet blev samlet mere end 2,4 tons affald ved Thorsminde i Holstebro Kommune.

Selvom der ikke afholdes noget event, så opfordres alle interesserede alligevel til at give en hånd med sammen med den nære familie. I den forbindelse tilbydes Strandkasserne, som en god måde at komme af med det indsamlede affald på.

” - Vi er sikre på, at det er de færreste af os danskere, der er klar over hvor meget marint affald kommunerne hvert år fjerner fra deres kystlinje. Vi forestiller os slet ikke at det er noget der foregår her i Danmark. Men det er ganske vist! Derfor er Nordisk Strandrydder Dag kampagnen en god ide. Den giver os syn for sagen og en ny viden på området” siger projektleder Anette Juul.

Nordic Coastal Cleanup er ikke kun en kampagne! Det er også et unikt netværk af "hold rent" organisationer i Norden. Siden 2017 har de nordiske organisationer arbejdet sammen om at skabe mere viden om marint affald blandt borgerne i de enkelte lande, samtidig med at der er sket en stadig stigende mobilisering af frivillige på kysterne. 

Det nordiske netværk ledes af en projektleder fra Hold Norge Rent og der afholdes månedlige møder online. Læs mere om det nordiske fællesskab via dette link: Nordic Coastal CleanUp 

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere