Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Kender du typen?


I sommeren 2021 gennemførte Roskilde Kommune, sammen med Hold Danmark Rent, en affaldskampagne på 2 af de mest besøgte naturperler i Roskilde Kommune, nemlig Vigen Strandpark og Himmelsøen. Her blev besøgende mødt af unge mennesker på en ladcykel læsset med mandshøje skilte udformet som såkaldte ”affaldssyndere”, der på humoristisk maner synliggjorde det faktum, at vi alle indimellem kan komme til at smide affald.

Hvem er det egentlig der smider affald i naturen? Det spørgsmål er der mange der har stillet sig selv og hinanden igennem de sidste mange år. For det jo næsten ubegribeligt at forestille sig hvem det kan være der efterlader glasskår på stranden eller madpapir i rabatten. Svaret er heller ikke helt nemt at finde, idet langt de fleste af os svarer afvisende på spørgsmålet om hvorvidt vi har smidt affald fra os i naturen.  Men en undersøgelse foretaget i England, og som er bragt til Danmark af Hold Danmark Rent, viser at langt de fleste af os kan inddeles i 4 grupper nemlig ”De velopdragne”, ”De selvretfærdige”, ”Bebrejderne” og ”De flove”. Det er denne undersøgelse der danner baggrund for den sommerkampagne, som Roskilde Kommune gennemførte sidste år og som bar navnet ”Kender du typen”

Formålet med kampagnen var at sætte fokus på det faktum at vi alle kan gøre en stor forskel ved at tage ansvar for vores eget affald, når vi besøger sommerlandet. Metoden var dialog da Anna og Andrea fra Roskilde Gymnasium bemandede ladcyklen ved Himmelsøen og Ida, Christian og Nanna gjorde det samme ved Vigen Strandpark. Her gik de i dialog med områdets gæster for på en sjov og hyggelig måde at få synliggjort udfordringen med affaldet. De delte også lommeaskebægre ud til de interesserede rygere.

Kampagnen sluttede i august, og ladcyklen genoptog sit daglige virke på Roskilde Oplevelseshavn, mens de store figurer vil være at finde rundt om i kommunen på udvalgte steder.

Læs hvad der kom ud af kampagnen i denne rappport

Roskilde Kommune gennemførte ”Kender du typen” i samarbejde med Hold Danmark Rent med støtte fra Roskilde Oplevelseshavn.

Link til Roskilde Kommunes hjemmeside:
https://www.roskilde.dk/da-dk/oplevelser-og-kultur/ud-i-naturen/nej-tak-til-affald-i-naturen/kender-du-affaldstypen/


Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere