Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Kun få flasker og dåser ender i naturen


Det danske pantsystem er et af de bedste i verden og et system vi danskere for alvor har taget til os. Det viser resultatet af en analyse som HDR har lavet for Dansk Retursystem. 

Alt i alt blev der i analysen kun optalt 1.257 flasker og dåser ud af de 267.000 stykker affald, der er registreret på mere end 2.500 målepunkter. Det svarer til 0,5 procent af det fundne affald.  Knapt ni ud af ti af de henkastede flasker og dåser, der blev fundet, befinder sig på steder, der ikke forbindes med egentlig naturområder som fx skove, strande, søer og å-løb, men derimod på steder som fx p-pladser i byerne og lokale indfaldsveje, hvor 87 procent ligger.

Læs mere om analysen via dette link til Dansk Retursystems hjemmeside 


Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere