Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Nyt fra HDR


HDR tester en 4 dages arbejdsuge og investerer dermed i medarbejdernes motivation og trivsel

Den eneste måde hvorpå vi i HDR kan indfri vores mission er via motiverede, engagerende og fagligt dygtige medarbejdere, som alle aktivt har valgt at være en del af vores team. Et team, der året rundt løser en samfundsmæssig udfordring med henkastet affald i fællesskab med andre interessenter på området.

Og når nøglen til succes er vores medarbejdere og vi samtidig ser os selv som en udviklingsorienteret virksomhed, så har vi valgt at investere i "det hele menneske" og dermed gøre alt for at opretholde en høj grad af trivsel og glæde i dagligdagen. Noget der i særlig grad bliver nyttiggjort i vores altid proaktive rolle og den måde hvorpå vi møder alle vores samarbejdspartnere.

Er man en Ildsjæl når man arbejder i HDR? Ja, som ofte. Man søger i hvert fald et arbejdsliv, der giver mening såvel som indtjening og når man går på arbejde for noget højere end en selv, så er man også ekstra udsat for at brænde ud.  Og det må ikke ske i HDR! Derfor tester vi nu en ugentlig betalt Trivselsdag til alle fastansatte medarbejdere.

Men kan vi nå det samme som vi plejer? Ja, givetvis! For igennem de sidste 2 år har vi investeret i ny IT-teknologi, som gør vores administrative rutiner mindre tidskrævende ligesom vi også har skruet på vores mødestruktur og den måde vi deler opgaverne på internt. Og det er denne tidsbesparelse og optimering, der nu skal komme vores team til gode.

Testen kører frem til udgangen af august 23 og indeholder også en selvreflekterende proces, hvor vi hver især skal forholde os undersøgende til vores egen adfærd undervejs.  Og hvis testen viser sig at være en succes, så indføres en 4 dages arbejdsuge permanent i HDR.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere