Login - Vidensportal
Facebook
Instagram
Youtube

Strandkasser - en succes på paller


Mange positive tegn peger i retning af, at vores personlige miljøbevidsthed hele tiden bliver styrket, og at vores handlinger er i forandring. Et af de steder i naturen, hvor denne tendens er særligt fremtrædende, er på kysterne.

Strandkassekonceptet er blevet til i et partnerskab mellem kommunerne og Hold Danmark Rent og består af en genbrugt europapalle med sider og et informationsskilt på 3 sprog. Det har gennem flere år vist sig at være en effektfuld løsning til at understøtte denne øgede bevisthed og inspireret til spontan, frivillig opsamling af marint affald langs den danske Vestkyst og på dele af Storebæltskysten.

Succesen er til at få øje på. I 2021 har flittige hænder indsamlet knapt 50%, svarende til 117 tons af det marine affald som havet har efterladt og brugt strandkasserne til at deponere affaldet i.

Lokale borgere, men i særdeleshed turisterne, er meget begejstrede for konceptet. Strandkasserne virker nemlig inspirerende og forsikrer samtidig strandens gæster om, at udfordringen med affald på stranden og i havet er noget, vi er fælles om.

I januar 2022 er der 163 Strandkasser i funktion fra Esbjerg i syd til Skagen i nord, samt på Storebæltskysten. Som det eneste sted øst for Lillebælt er Strandkasserne nemlig at finde i Slagelse Kommune, hvor er de placeret på 12 udvalgte kyststrækninger.

Få mere information og data om strandkasserne og deres funktion i evalueringsrapporten for 2021 som du kan downloade her til højre.

Kort over strandkasserne langs den jyske vestkyst og i Slagelse kan
ses herunder.

Læs Strandkasser 2021 Evalueringsrapport

English version
Please read more about our successful Sea Bins especially introduced to motivate and assist locals and tourists in their volunteer litter collection on the beaches. Sea Bins

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere