Facebook
Instagram
Youtube

Strandkasser til marint affald


Kasserne til opsamling af frivilligt indsamlet marint affald langs de danske kyster er en stor succes. Både turister og lokale borgere er meget tilfredse med løsningen, som er blevet til i et partnerskab mellem kommunerne og Hold Danmark Rent

En genbrugt europapalle med sider og et informationsskilt på 3 sprog er en effektfuld løsning til spontan, frivillig opsamling af marint affald. Langs den jyske vestkyst har Strandkasserne været en stor succes gennem flere år.

Der er lige nu 166 Strandkasser i funktion fra Esbjerg i syd til Skagen i nord, samt på Storebæltskysten i Slagelse Kommune.

I 2021 blev kasserne fyldt med 117 tons affald svarende til 51 % af den samlede mængde af marint affald, som blev fjernet fra kysterne. Lokale borgere, men i særdeleshed turisterne, er meget begejstrede for konceptet. Strandkasserne virker nemlig inspirerende og forsikrer samtidig strandens gæster om, at udfordringen med affald på stranden og i havet er noget, vi er fælles om.

Som det eneste sted øst for Lillebælt er Strandkasserne at finde i Slagelse Kommune, hvor er de placeret på 12 udvalgte kyststrækninger.

Kort over strandkasserne langs den jyske vestkyst og i Slagelse kan
ses via dette link: Kort over strandkasser

Strandkasserapport 2020

English version
Please read more about our successful Sea Bins especially introduced to motivate and assist locals and tourists in their volunteer litter collection on the beaches. Sea Bins