Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Om HDR


Hold Danmark Rent (HDR) er en privat virksomhed ejet af Benny Steen Rasmussen og Anette Juul. HDR drives non-profit og har som overordnet formål at arbejde for at nedbringe mængderne af henkastet affald på alle typer af arealer i Danmark.

HDR er et praktisk orienteret videncenter og en netværksorganisation, der arbejder innovativt og udviklende sammen med kommuner, frivillige og virksomheder. Med særligt fokus på muligheder for tværgående samarbejde og borgerinddragelse, tilstræbes altid den bedste løsning for alle gennem en god og konstruktiv personlig relation.Der arbejdes aldrig med løftede pegefingre. Kun med en positiv tilgang kan vi gøre problemet med henkastet affald til vores fælles ansvar og nå langt bedre resultater.

Mission: Hold Danmark Rent er med til at bevidstgøre borgere om betydningen af en ren by/natur, lokalt fællesskab og sammenhold. Menneskers kærlighed til naturen og relationen til hinanden er vores drivkraft og målsætning.

Vision: Vores vision er at løse et nationalt problem med henkastet affald gennem lokalt samarbejde som involverer alle interessenter på området. Vi har en målsætning om at bevidstgøre og skabe ejerskab alle involverede, når det gælder de problemer, som henkastet affald giver.

Værdier: Bevidsthed, glæde og sammenhold

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere