Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Brancherelaterede projekter


I Hold Danmark Rent har vi succes med at samle parter omkring bordet for sammen at finde en konstruktiv vej til en bred løsning. Tonen er altid pragmatisk, respektfuld og handlingsorienteret og ført på baggrund objektive data og sammenhænge.

Det giver rigtig god mening at gå sammen på tværs af brancher når det handler om at arbejde med fælles strategiske løsninger på udfordringerne med henkastet affald. Konkurrencen sættes for en stund ud af spil, for udelukkende at se på de faglige muligheder som branchen i fællesskab kan gøre brug af i fremtiden set i forhold til de stigende krav til renhold i det offentlige rum og samfundsansvar generelt. Hold Danmark Rent har kompetencerne og erfaringerne til at facilitere et sådant projektsamarbejde.

Hold Danmark Rent arbejder for at nedbringe mængderne af henkastet affald i naturen og det offentlige rum og dette gøres på mange forskellige måder. Vigtigt er det at der hele tiden tages udgangspunkt i den reelle situation hvad enten der er tale om renholdelsesmetoder, standarder, frekvenser, affaldstyper og mængder for de enkelte typer af områder i det offentlige rum. Her kommer de mange nøgletal fra de årlige Affaldsanalyser ind i billedet. Disse typer af data stiller Hold Danmark Rent altid til rådighed i et projektsamarbejde, således at der konstant er en tråd til virkeligheden.

Der er ingen tvivl om at samfundet som helhed kræver en deltagelse af alle parter, når udfordringen med det henkastede affald skal løses. Men hvordan er det lige at man som industri eller erhverv kan tage del i dette arbejde? Nogle har fundet deres eget afsæt og gør allerede et både lokalt og nationalt flot arbejde. Mens andre tøver og betragter hvad de andre i branchen gør. Intet er hverken rigtigt eller forkert, men med dialog og samarbejde sker der ofte spændende udvikling.

Styrken i et fagligt branchesamarbejde er primært, at der udelukkende er fokus på de faglige muligheder i fremtiden på brancheniveau vedr. krav om renholdelse i det offentlige rum herunder affaldsminimering, affaldssortering mm. HDR fungerer som neutral faglig rådgiver og katalysator i denne proces.

I disse år gennemføres arbejde af denne slags i blandt andet sammen med tobaksindustrien og restaurationsbranchen.       

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere