Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Vil du og din virksomhed gerne ud og samle affald?


I HDR oplever vi en stigende interesse fra virksomheder, som gerne vil være en del af løsningen på udfordringen med det herreløse affald. Så hvis du lige nu overvejer at arrangere en affaldsindsamling for dine kolleger på din arbejdsplads, så er du bestemt ikke alene. 

Hvis vi skal knække koden i forhold til det henkastede affald, så skal vi alle skrue lidt på vores vaner og der er ikke noget der gør det bedre end at komme ud med sækken og snapperen. På den måde får man syn for sagen og bliver i den grad bevidst om hvor meget der gemmer sig i hegn og hæk. 

For at gøre det nemt og tilgængeligt at arrangere sådan en aktivitet, så har vi sammensat en ready-to-go pakke med alt hvad der skal til for at alle får en sjov og lærerig dag, som samtidig giver en hel del tilbage til jeres nabolag. 

 

Vores pakke består af følgende elementer: 

 

Planlægning: 

Valg af en indsamlingsrute.

For at få mest mulig ud af dagen og dermed mest affald i sækken, så er det vigtigt at være omhyggelig med at planlægge ruten eller ruterne, hvis gruppen er større. I HDR har vi en hel del data til rådighed, der viser hvor udfordringen med henkastet affald er størst. Med den viden i baghånden planlægger vi ruten med udgangspunkt i jeres adresse og tegner den til jer i Goggle Map, således at du nemt kan dele den med dine deltagere, som kan følge den på deres telefon. 

 

Sikkerhedsudstyr                                                                                                                                                                 

Det er supervigtigt at sikre alle deltagerne på turen og dette gøres på forskellige måder. Dels skal de kunne ses og til dette formål har vi lavet nogle sikkerhedsveste med refleksbånd. Dernæst skal vi sikre at de ikke kommer direkte i berøring med affaldet og det gøres ved at udstyre dem med en snapper, robuste handsker og solide knudesække. Alt udstyr kan købes hos os og vi leverer i god tid forud for jeres event.    

 

På dagen: 

Jeres indsats i perspektiv                                                                                                                                                       

På en dag som denne er det godt at løfte blikket lidt og få sat perspektiv på jeres gerninger. Derfor har vi forberedt en video hilsen til jer fra vores direktør Anette Juul, som her byder velkommen og fortæller om hvor vigtig en opgave I nu skal ud på. Hun vil også informere om den generelle tilstand hvad angår henkastet affald i Danmark og hvilke udfordringer vi sammen kæmper med.  

 

Viden om affald                                                                                                                                                                     

Hvordan er det lige det er med det affald? Bliver affald nedbrudt i naturen? Er det rigtigt at cigaretskod bliver opløst i regnen? Disse og mange andre spørgsmål bliver besvaret i det materiale som vi kalder "Viden om affald". I modtager det i et format, som er lige til at printe ud og give til alle deltagere på dagen. I kan også vælge at gennemgå det før I går ud på jeres tur.  

 

Sikkerhed på ruten                                                                                                                                                                 

Intet er vigtigere end deltagernes sikkerhed når I begiver jer ud for at samle affald. Som en hjælp til jer har vi lavet materialet "Sikkerhed på ruten", som indeholder forskellige tips til at være beredt. Hvad gør I eksempelvis hvis I finder en død kat? Eller en beholder med noget mærkeligt indhold? Vi hjælper jer med at blive klar til start. 

 

Tips en 13'er                                                                                                                                                                       

En konkurrence er altid godt! Vi elsker at dyste mod hinanden på arbejdspladsen og det gælder også i denne sammenhæng. Vi har lavet en tipskupon med 13 spørgsmål om aktuelle spørgsmål til dagens tema og hvis man har været opmærksom under introen og læst det udleverede materiale, så har man en god chance for at vinde dagens pris. Hvis I ikke selv har nogle ideer til sjove præmier, så hjælper vi gerne med at finde noget godt. 

 

Efter indsamlingen: 

Bortskaffelse og sortering af affaldet                                                                                                                                         

Det er vigtigt at have styr på hvad I skal gøre med sækkene med affald når I kommer tilbage til firmaet efter nogle timer i en god sags tjeneste. Affald er nemlig ikke bare affald. Hvis I vælger at bortskaffe affaldet via jeres erhvervsaffald, så skal det sorteres i 10 fraktioner jf. lovgivningen på området. Og hvis I vælger selv at fragte det til nærmeste genbrugsstation, så skal det som minimum sorteres i metal, glas og restaffald. Langt det meste henkastede affald skal i restaffald, idet det er så beskidt og ødelagt af at ligge på jorden. Hvis I er i tvivl om noget så hjælper vi gerne med overblikket.  

 

Samlet pris for pakken er DKK 3.500 + tilkøb af udstyr. 

 

Der kan godt være lidt modstand fra nogle i forhold til det med at trække i en vest og begive sig ud på gaden for at samle affald op efter andre. Men vi hører det samme fra stort set alle de mange grupper vi årligt sender afsted på tur. Nemlig at stemningen stiger undervejs og ender med at være høj når alle bliver fyldt af fornemmelsen af at have gjort noget helt konkret og værdifuldt for miljøet, naturen og samfundet generelt. 

Til din inspiration kan du her læse om personalegruppe fra PFA som havde en fantastisk dag i København N. 

Så tøv ikke! Ring eller skriv til Anette og få hjælp til at gøre en forskel med dit firmaevent.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere