Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Analyseomfang


 

HDR gennemfører hvert år affaldsanalyser i minimum 25 kommuner i Danmark som repræsenterer alle landsdele og geografiske områder.

Kommunerne inddeles i tre kommunegrupper (A, B og C) af hensyn til en mere homogen sammenligning af resultaterne.

Af skemaet til højre fremgår det, at affaldsanalyserne har en overrepræsentation af store kommuner (Gruppe C) set i forhold til indbyggerandelen på landsplan. Overrepræsentationen modvirkes i en vis grad af en større besøgsfrekvens af borgere/ pendlere og turister i de store kommuner.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere