Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Projekter


En vigtig del af Hold Danmark Rents arbejde nyttiggøres i forskellige typer af projekter. Disse projekter understøtter naturligvis alle det overordnede formål, nemlig at nedbringe mængderne af henkastet affald i det offentlige rum.

Projekterne kan antage mange forskellige former. Nogle er kortvarige mens andre reelt ingen bagkant har. Ofte har Hold Danmark Rent den koordinerede rolle i projekterne, men dette er ikke et MUST. Dog er langt de fleste af projekterne kendetegnet ved kreative partnerskaber og dette kan være med både private borgere, kommuner, staten og erhvervslivet.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere