Facebook
Instagram
Youtube

Projekter


En vigtig del af Hold Danmark Rents arbejde nyttiggøres i forskellige typer af projekter. Disse projekter understøtter naturligvis alle det overordnede formål, nemlig at nedbringe mængderne af henkastet affald i det offentlige rum.

Projekterne kan antage mange forskellige former. Nogle er kortvarige mens andre reelt ingen bagkant har. Ofte har Hold Danmark Rent den koordinerede rolle i projekterne, men dette er ikke et MUST. Dog er langt de fleste af projekterne kendetegnet ved kreative partnerskaber og dette kan være med både private borgere, kommuner, staten og erhvervslivet.