Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

For kommuner


Hold Danmark Rent har gennem mere end 15 år oparbejdet en stor viden og en bred kompetence ved at samarbejde med de danske kommuner. Samarbejdet har naturligvis udgangspunkt i det henkastede affald og de opgaver og forhold, der er forbundet hermed. Samarbejdet er generelt meget praktisk orienteret og fokuserende på konkrete løsninger, men medlemskabet kan også inkludere aktiviteter af mere strategisk karakter.  

Et kommunalt HDR-medlemskab koster kr. 16.000 årligt og indeholder følgende:    

 • En årlig Affaldsanalyse på kommunens arealer
  Som en del af medlemskabet tilbydes kommunen at få gennemført en lokal HDR Affaldsanalyse af det henkastede affald. Denne analyse giver adgang til ny lokal viden via tekniske visuelle vurderinger af renholdelsesgraden på 20 udvalgte lokaliteter samt en optælling af affald. Analyses resultater afleveres i fortrolighed til kommunen i en let overskuelig og handlingsorienteret rapport.  Se mere om HDR Affaldsanalyse her. 
 • 2 årlige dialogmøder
  HDR tilbyder kommunen 2 årlige dialogmøder, hvor typisk HDR Affaldsanalysens resultater tales igennem og bringes videre internt. Kommunen er velkommen til at invitere andre interne eller eksterne interessenter med på disse møder, såfremt dette kan være nyttigt. Møderne er et tilbud til kommunen og HDR sørger for indkaldelse og mødeplanlægning. Der afregnes kilometerpenge efter statens takster.
 • Altid adgang til faglig sparring
  HDR tilbyder kommunen en faglig sparring på specifikke problemstillinger, processer eller projekter, der relaterer sig til emnet Henkastet affald. Dette kan foregå enten via mail, online møde eller ved at fysisk møde. Er der brug for et længere projektsamarbejde afregnes dette særskilt. HDR tilbyder kommunerne en timepris på kr. 800,00 pr. time.
 • Deltagelse i faglig erfagruppe
  Som HDR-medlem får man adgang til HDR Fagligt Forum, som er et online netværk hvor man kan dele viden og erfaringer om temaet henkastet affald med kolleger i andre medlemskommuner under HDR. Netværket faciliteres via LinkedIn. 

 • Invitation til den årlige Videns- og InspirationskonferenceSom medlem hos HDR får man en direkte invitation til den årlige Videns- og Inspirations konference og man kan deltage til en rabatteret pris. Konferencen afholdes et centralt sted i landet og foregår i oktober/november.

Udover alt dette så har man som medlem også en mulighed for at tilkøbe forskellige ydelser eller produkter, som er i HDR's portefølje. Det kan eksempelvis være følgende: 

 • Optimering af kritiske lokaliteter
 • Ren Natur (frivillighedskoncept med sponsormidler til rådighed) 
 • HDR Kystfælleskab (Strandkasserne) 
 • Fokusgruppefacilitering 
 • Workshopsfacilitering  

Kontakt direktør Anette Juul hvis der er nogle spørgsmål til HDR Medlemskab

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere