Login - Vidensportal
Facebook
Instagram
Youtube

Internationalt samarbejde  


Henkastet affald kender ingen grænser og derfor er det også oplagt at skabe samarbejde over landegrænserne. Dette var den bagvedliggende årsag til at HDR i 2012 engagerede sig i etableringen af CEN Clean Europe Network, - et netværk bestående af europæiske ”hold-rent” organisationer.

CEN har igennem de sidste 9 år sat et vigtigt fingeraftryk på den europæiske dagsorden når det kommer til henkastet affald og de udfordringer, som følger med. Blandt andet har netværket faciliteret udviklingen af den analysemetode, som danner grundlaget for den metode, som HDR i dag anvender i HDR Affaldsanalyse.

Læs mere om Clean Europe Network - The European Litter Prevention Association her:

Clean Europe Network

Clean Europe Network

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere