Login - Vidensportal
Facebook
Instagram
Youtube

Smid et skod og få point!


Gæster på det populære samlingssted Justesens Plæne i Randers kan få point, når de rammer et askebæger med deres cigaretskod. Randers Kommune har udviklet nye askebægre sammen med unge fra metallinjen på FGU i Randers.  Askebægrene skal fremover lokke flere skod i askebægrene og væk fra græsplænen. Desuden sætter kommunen folie på fliser, der skal nudge skod i askebægere andre steder i Randers by.

Forsøgskommune

I 2021 var Randers testkommune for en række forsøg, der skulle finde løsninger på, hvordan man undgår cigaretskod i det offentlige rum. Askebægrene ved siddeområderne på Justesens blev det første af flere nye testforsøg:

”Det har været et fedt projekt at være med til at svejse de nye askebægre sammen. Det giver mening at være med til at lave nye produkter til byrummet, der kan gøre en forskel. Jeg håber, at rygerne vil tage godt imod askebægrene og bruge dem,” siger Tobias Richard Mathiesen, der uddanner sig til klejnsmed på FGU i Randers.

Folie på fliser skal nudge skod i askebægeret

De nye runde askebægere på Justesens Plæne afløste tre opretstående askebægre, der har stået ved siddeområderne på Plænen. De opretstående askebægre fjernes, da de ikke har lokket den mængde skod til sig, som de var tiltænkt.
De opretstående askebægre skal i stedet placeres andre steder i Randers midtby, hvor der er registreret mange cigaretskod:

”Organisationen Hold Danmark Ren kortlægger hvert år det henkastede affald i Randers Kommune. Kortlægningen giver os et overblik over, hvor der er særlige problemer med affald og cigaretskod.  Derfor stiller vi nu de tre askebægere op tre steder, hvor der er registreret mange skod. Samtidig lægger vi folie med billeder af skod på fliserne, der skal nudge rygerne til at skodde i askebægrene,”  fortæller Grethe Helledi Christensen, sektionsleder i Miljø og teknik. 

Indsatser i fire testkommuner

Randers Kommune var i 2021 testkommune for en række forsøg, der skulle reducere mængden af cigaretskod i det offentlige rum. Det er organisationen Hold Danmark Rent, der stod for at undersøge og teste indsatserne i fire testkommuner i Danmark i et samarbejde med tobaksproducenterne:

”Justesens Plæne er et populært samlingssted for unge mennesker i Randers Kommune. Det er derfor oplagt, at kommunen involverer unge i at løse skodproblemerne på plænen. Vi ser frem til at følge resultaterne af indsatsen i Randers og håber, det vil gøre en forskel,”  siger Benny Steen Rasmussen, direktør for Hold Danmark Rent.

Fakta

Udover Randers Kommune er Ålborg, Næstved og Ishøj testkommuner for en række skodforsøg  i et samarbejde med organisationen Hold Danmark Rent og tobaksproducenterne.

EU har besluttet, at alle medlemslande skal indføre producentansvar på emballage og en række plastprodukter blandt andet cigaretskod fra 2023.

72 procent af det henkastede affald i Randers er cigaretskod.


Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere