Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

WestWind poser


Hver gang man handler i en af WestWinds butikker, - og køber en bærepose til sine indkøb, - så støtter man Hold Danmark Rents arbejde. Dette samarbejde giver rigtig god mening både for butikken, kunderne og naturen i Danmark

Hold Danmark Rent modtog i juli 2019 en henvendelse fra den kreative virksomhed Punkt & Prik i Varde, som, på vegne af detailkæden Westwind, fremsatte et ønske om at indgå et samarbejde. Samarbejdet bestod i at Westwind, via indtægter fra salg af plastikbæreposer i deres 29 butikker, gerne ville støtte forskellige affaldsbekæmpende aktiviteter i regi af Hold Danmark Rent. Denne aktivitet var en del af et større internt projekt i virksomheden, som blandt andet også omfattede ny skiltning og profilering af de enkelte butikker i kæden.

En henvendelse af denne karakter modtages i Hold Danmark Rent med stor ydmyghed og taknemmelighed og der blev straks sat et møde i kalenderen. Det er nu mere end 4 år siden og begge parter er stadig glade for samarbejdet, som ligeledes har omfattet såkaldte Westwind Dage i september, hvor medarbejderne og deres familier samles på Vestkysten for, i en hyggelig atmosfære, at indsamle marint affald. På den måde får de daglige ambassadører i butikkerne en god forståelse for hvad indtægterne fra posesalget går til og er dermed klar til at besvare spørgsmål fra de interesserede kunder.

Hos Hold Danmark Rent anvendes midler fra posesalget i to projekter.
Det ene er Ren Natur, hvor der oprettes flere indsamlingsruter til de frivillige foreninger. Det andet er Strandkasserne til opsamling af frivilligt indsamlet marint affald.

West-Wind.dk

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere