Facebook
Instagram
Youtube

Borgeradfærd


Vi ønsker at være dem man går til for kvalificeret ny viden, indblik i sammenhænge og lokale tendenser, når det drejer sig om borgeradfærd i forhold til henkastet affald, baseret på personlig dialog.

I 2021 kører vi et pilotprojekt, der handler om borgeradfærd. Vi har ønsket at borgernes adfærd i forhold til henkastet affald skal have særlig bevågenhed. Derfor er et team etableret til at udvikle modeller for borgersamtaler og akkumulering af viden om borgernes holdninger og adfærd, når det drejer sig om henkastet affald.

I årene 2016-2019 har vi gennemført op til 3.600 borgerinterviews årligt fordelt på 25 kommuner over hele landet. Vi spurgte borgerne om der var særlige steder i kommunen, hvor der var problemer med henkastet affald og om deres tilfredshed med kommunens renholdelsesstandard for henkastet affald. Formålet med disse interview, var at kunne levere lokal viden til den enkelte kommune om borgernes tilfredshed og videreformidle viden om problemområder og gode ideer til renhold. Det gav os viden om, hvad der generelt var vigtigt for borgerne, og hvilken adfærd og hvilke affaldstyper der generede mest.

I 2020 valgte vi på grund af corona-situationen ikke at gennemføre borgerinterviews på gaden.

I 2021 og årene fremover ønsker vi at styrke vores viden om borgeradfærd, når det kommer til henkastet affald. 2021 bliver et pilotår, hvor der i enkelte kommuner inviteres en gruppe borgere til at deltage i en fokusgruppe om henkastet affald. Det foregår som et semistruktureret gruppeinterview og samtale. Vi ønsker at gå et spadestik dybere i vores analyser af borgeradfærd og vil generere viden om værdier, sammenhænge og lokale tendenser på baggrund af borgernes personlige konkrete virkelighed.

Hvis du er interesseret i at deltage i en fokusgruppe om henkastet affald, er du meget velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og din kommunes navn til mn@holddanmarkrent.dk – skriv Fokusgruppe i emnefeltet, så vil vi kontakte dig og kan måske tilbyde dig en plads i en fokusgruppe.

Det første fokusgruppemøde blev afholdt i Svendborg

Første HDR fokusgruppemøde blev afholdt tirsdag den 22. juni. 7 meget engagerede borgere fra Svendborg Kommune deltog og delte ud af deres viden og deres erfaringer med det lokale henkastede affald i by og på land.

Marlene og Lone fra Hold Danmark Rent faciliterede et program, som kom omkring både holdninger, fakta, gode input til tiltag og svar på konkrete spørgsmål specifik om forhold i Svendborg Kommune, som Svendborg Kommune på forhånd havde indsendt og gerne ville have panelets holdning til.  

Herudover blev deltagerne præsenteret for 5 ”affalds” persona typer, som opstod på baggrund af en borgeranalyse gennemført i 2015. Disse typer fortæller om forhold til adfærd og værdier omkring henkastet affald. Og kort sagt blev der lavet en omgang ”kender du typen” og deltagerne gav deres velkvalificerede bud på en 6. persona type, som de kunne se, var relevant at få med.

Deltagerne havde i det hele taget rigtig mange bud på, hvordan man kan forebygge og håndtere henkastet affald i naturen – både i forhold til holdningsbearbejdning og helt konkrete og lavpraktiske tiltag.

Og sidst med ikke mindst, så var det et par hyggelige timer og tiden fløj afsted. Som en deltager efterfølgende sagde: ”det var rigtig hyggeligt at være sammen med de andre deltagere. Selv om vi ikke kendte hinanden på forhånd så var der en god stemning”.

De næste fokusgruppemøder finder sted i efteråret med deltagelse af borgere i henholdsvis Næstved Kommune og Kolding Kommune 😊