Login - Vidensportal
Facebook
Instagram
Youtube

Videns- og inspirationskonference


Siden 2011 har Hold Danmark Rent afholdt en årlig Videns- og Inspirationskonference. Her bydes der velkommen til alle samarbejdspartnere med konkrete interesser for udfordringen med det henkastede affald og de heraf afledte problemstillinger og arbejdsprocesser.

En af HDR’s vigtigste opgaver er at samle og videreformidle vigtig konkret viden om alle problemstillinger i relation til temaet ”henkastet affald”. Dette gøres på mange måder og en af dem er afholdelse af en endags Videns- og Inspirationskonference.

Gæsterne er typisk samarbejdspartnere fra de danske kommuner, men igennem tiden har også deltagere fra staten og det private erhvervsliv været med.   

Dagens gennemføres i en hyggelig og meget nærværende atmosfære, hvor der er god tid til at tale sammen på tværs af bordene og dermed udveksle gode erfaringer og nye ideer.

Konferencens tema tager typisk sit udgangspunkt i den nyeste Affaldsanalyse af det henkastede affald, som Hold Danmark Rent gennemfører årligt. Her stilles der skarpt på interessante nøgletal og der uddrages relevante afledte effekter og andre interessante og vigtige sammenhænge.

På grund af Corona er der ikke blevet afholdt Videns- og Inspirationskonference i 2020 og 2021, men det er bestemt tanken at den gode tradition genoptages i 2022.

Er man medlem af Hold Danmark Rent opnår man rabat på deltagelse i konferencen og får naturligvis også en personlig invitation.

Der er normalt et maksimalt antal deltagere på dagen på 80 personer og prisen for deltagelse ligger typisk på kr. 1.500 pr person.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere