Facebook
Instagram
Youtube

Ren Natur


 • Ren Natur blev etableret i 2018 og står stærkere end nogensinde med stor opbakning fra både frivillige foreninger, kommuner og virksomheder over hele landet.

 • Mere end 12.000 ivrige affaldsindsamlere, fra en bred skare af foreninger, har siden starten, indsamlet tonsvis af affald i den danske natur. Eksempelvis blev der indsamlet godt 700.000 stykker henkastet affald i perioden maj/juni 2020 i 35 kommuner.

 • 40 kommuner har indtil videre deltaget i konceptet og tilbagemeldingerne er meget positive.

 • Ren Natur skaber ny viden, en øget bevidsthed, og dermed en adfærdsændring hos den brede befolkning, når det kommer til affald i naturen
 • Ren Natur engagerer alle typer af foreninger og
  styrker den lokale sammenhængskraft

 • Inspirerer til et nyt syn på miljøet og affaldet i
  naturen

 • Spreder glæde og gode historier, - lokalt og
  nationalt

 • Befrier den danske natur for affald, og bringer
  det til genanvendelse
Vores samarbejdspartnere