Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

HDR Kystfælleskab


En af HDR's fornemmeste opgaver er at bringe folk sammen om et fælles mål om at nedbringe mængderne af henkastet affald. Dette gør sig også gældende i HDR Kystfællesskabet, som HDR har faciliteret siden starten 2017. 

Det centrale tema i fællesskabet er etablering, drift og vedligeholdelse af konceptet Strandkasserne, som har bemandet den danske vestkyst siden foråret 2017 og som nu findes på hele kyststrækningen fra Blåvand i syd til Skagen i nord. 

I HDR Kystfællesskabet deler kommunerne ikke kun nyttige og konkrete erfaringer med den daglige drift af deres kasser, men også viden og metoder relateret til andre arbejdsopgaver på kysterne. Det er nemlig kommunernes forpligtelse at renholde deres kystarealer for affald både sommer og vinter. Og det affald, der er udfordrende på disse typer af marint affald, som skylder i land med bølgerne. Hvert år kommer der op mod 400 tons marint affald ind på den danske vesterhavskyst, så opgaven er omfattende og vedvarende. 

En del af Kystfællesskabet er den årlige Workshop, som finder sted i starten af året forud for den kommende sæson. Denne dag er dedikeret til forskellige relevante temaer vedrørende Strandkasserne og marint affald. Men det er også dagen hvor alle deltagerne mødes i en hyggelig atmosfære til faglig sparring om stort og småt. Dagen er planlagt og styret af en medarbejder fra Hold Danmark Rent, som ligeledes er ansvarlig for opfølgningen på de af gruppen valgte indsatsområder. 

Er du interesseret i dette netværk og har lyst til at høre mere - da kontakt Anette på 23398199 eller ajj@holddanmarkrent.dk 

 


Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere