Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Affaldstyper


Henkastet affald er mere og andet end pizzabakker og slikposer på afveje.
Det er en mangeartet samling af alle materialetyper i mere eller mindre opløsning, der samler sig i hegn og hæk. I Hold Danmark Rent samler vi hele tiden viden om de forskellige typer affald, som er kommet på afveje. Vi kortlægger og opdaterer problemets omfang, danskernes holdninger og adfærd, lovgivningen, samt hvad der kan gøres for at mindske problemet.

Se HDR's data over materialernes nedbrydningstider:

Nedbrydningstider

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere