Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Persondatapolitik for Hold Danmark Rent jvf. GDPR (persondataloven)


I dette dokument kan læse om hvordan vi indsamler, anvender og forvalter den data, som vi indsamler i forbindelse med vores projekter i Hold Danmark Rent og frivillighedskonceptet Ren Natur.  

Persondatalovens formål er at beskytte borgere mod ufrivillig brug af personoplysninger og skabe gennemsigtighed overfor brugere/kunder eller klienter om hvordan den data, de afgiver, bliver brugt og opbevaret af den dataansvarlige (her HDR). Der er forskellige klassificeringer af personoplysninger, som har hver sit eget regelsæt, der skal følges af virksomheden, der behandler oplysningerne. Eksempelvis i konceptet Ren Naturs tilfælde tilhører oplysningerne, som vi behandler igennem foreningernes tilmeldinger til Ren Natur, kategorien Almindelige Personoplysninger. Disse defineres i Ren Naturs tilfælde til navn på kontaktpersoner i foreningerne eller i selvorganiserede grupper ved adresse, e-mail, telefonnummer og billeder taget af foreningerne under indsamlingsaktiviteterne med Ren Natur. Selvom disse i langt de fleste tilfælde ligger offentligt tilgængeligt på nettet på foreningens egen hjemmeside og/eller sociale medier, bliver de, når de behandles i Ren Natur øjemed, til en databehandling af personoplysninger. Politik og håndtering af disse bliver gennemgået i det følgende.

 1. Persondatapolitik
  • A: Generelt
  • B: Dataansvarlig
  • C: Hvilke personoplysninger indsamler vi?
  • D: Hvorfor behandler vi personoplysninger?
  • E: Deling af personoplysninger
  • F: Beskyttelse af personoplysninger
  • G: Dine rettigheder
  • H: Website og cookies
  • I: Sidst opdateret
 2. Cookieinformation

A: Generelt:

Persondatapolitikken er gældende for de personoplysninger vi indsamler når man besøger vores hjemmeside www.holddanmarkrent.dk og www.rennatur.org eller når man donerer beløb til vores almennyttige formål.

B: Dataansvarlig:

Den dataansvarlige organisation for behandling af personoplysninger er:

Hold Danmark Rent
Rødeledsvej 70
5700 Svendborg
CVR 37297925

Vi overholder GDPR, EU´s databeskyttelsesforordning og de danske persondataretlige regler, som er gældende.

Spørgsmål vedr. vores persondatapolitik og måden vi behandler personlige oplysninger på, kan stilles til Hold Danmark Rent på kontakt@holddanmarkrent.dk eller på telefon 2339 8199

Ønsker du at vide hvilke oplysninger vi har registreret om dig, eller hvis du mener vi har registreret forkerte oplysninger, kan du ligeledes rette henvendelse til Hold Danmark Rent.

Du kan gøre indsigelser i fh.t. en registrering i hht. Persondataloven.

 

C: Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Er du privat sponsor og giver os økonomisk støtte i form af en affaldsindsamling eller er du kunde i vore webshop indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig:

Navn, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og e-mailadresse, beløb, cpr-nummer, registrerings- og kontonummer, cvr-nummer, kommentarer, betalingstype, produkt.

Er du besøgende på vores 2 hjemmesider, indsamler vi oplysninger om dig igennem cookies

Skriver du til os på vores kontaktmail, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig:

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse.

Personoplysninger overdrages aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

 

D: Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen. Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for eksempel når man bliver Opretter sin affaldsindsamling på vores donationsside, når man bestiller varer på vores webshop eller tilmelder sig og sin forening til Ren Natur.

Behandling af personlige oplysninger kan være nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

I konceptet Ren Natur gemmes personinformationer afgivet i forbindelse med en forening eller selvorganiseret gruppes tilmelding til Ren Natur, så længe foreningen er aktiv af Ren Natur. Skulle medlemsforholdene for den tilmeldte forening ændre sig, således at f.eks. et bestyrelsesmedlem stopper og der kommer en ny til, sletter vi informationerne om det afgåede medlem i det øjeblik, at vi har fået viden om det. Billeder taget af foreninger under indsamlingsaktiviteter med Ren Natur bliver gemt og brugt til at fortælle om den enkelte forening eller selvorganiserede gruppes indsats for en renere natur på www.rennatur.org og på Ren Naturs egne sociale medier som Instagram og Facebook. Historier om foreningers indsats, som bliver fremhævet sammen med billeder taget under indsamlingen kan deles af andre parter på sociale medier. Deltagende kommuner har som samarbejdspartner med Ren Natur lov til at bruge historier og billeder afgivet til Ren Natur, ejet af Hold Danmark Rent, om lokalforeningers indsats for en renere natur på kommunens egne medier og kommunikationskanaler.

Billederne som bliver anvendt i Ren Natur, bliver brugt til 2 formål. Det første er til at dokumentere selve affaldsindsamlingen på billeder og/eller video, så Ren Natur sikrer sig, at udbetalingen af sponsormidler, sker på baggrund af en bevisførelse om, at affaldsindsamlingen har fundet sted. Det andet formål er at markedsføre den forskel, som foreningen gør for en renere natur og det lokalsamfund som foreningen er 2 en del af. Selve foreningen bliver også fremhævet i denne markedsføring sammen med billederne fra indsamlingen, foreningens navn, kommune og by. Markedsføringen kan indeholde navns nævnelse på bestyrelsesmedlemmer fra foreningen eller hvem der måtte udtale sig fra foreningen. Markedsføringen vil foregå på Ren Naturs medieplatforme (hjemmeside, sociale medier, pressemeddelelser mv.). Fortællingen om foreninger og selvorganiserede gruppers indsamlinger kan, sammen med billederne fra indsamlingen, også blive nævnt i tilhørskommunerne på disses kommunikationsplatforme i forbindelse med fortællinger om lokale aktiviteter, indsatser osv. Fortælling og sprog om foreningens indsats vil altid være positiv.

Samtykke til at sponsorer må bruge historier og billeder af foreninger bliver givet ved en særskilt samtykkeerklæring.

Hold Danmark Rent, ejer af Ren Natur, bruger den data, som bliver afgiver i formularerne til at: • Sende indsamlingsudstyr i rette størrelse og antal til foreninger og selvorganiserede grupper • Optimere Ren Naturs koncept ift. forbedring af uddannelses- og oplysningsmateriale • Oparbejde større viden om henkastet affald i lokalmiljøer over hele Danmark • Få viden om foreningers motivation til at bidrage til et renere lokalområde • Få viden om spændvidden af foreningsgenrer der deltager i Ren Natur • Forbedre ruter og inddrage foreninger i beslutningstagen om placering af fremtidige ruter Efter endt driftsår evaluerer vi (Ren Natur) og samler den viden, som vi har fået henover indsamlingssæsonen. Den viden vi bruger og genererer på baggrund af hhv. tilmeldings- og afrapporteringsformularerne, vil på intet tidspunkt være af personfølsom karakter eller angå enkeltpersoner fra foreninger. Viden som genereres og evt. videreformidles til eksterne parter såsom kommune og sponsor vil på alle tidspunkter kun består af akkumuleret viden om foreninger i relation til henkastet affald og indsamlingsaktiviteter med Ren Natur, herunder foreninger og selvorganiserede gruppers motivation for at deltage i Ren Natur. Sker det, at Ren Natur genererer viden, som kan tilbageføres til en fysisk person og Ren Natur har ønske om at videreformidle denne viden, sker det ikke uden en udtrykt aftale med de omhandlende personer.

 

E: Deling af personoplysninger

Vi deler kun dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som er nødvendige for at bistå os med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores it-drift, hosting, sms-gateway mv. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

 

F: Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

G: Dine rettigheder

Du har følgende ret til at få indsigt i data:

Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du vil have indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig skal du sende en mail til kontakt@holddanmarkrent.dk

Du kan også få data rettet:

Du har altid din ret til at supplere vores data med eventuelle mangler eller anden relevante data. Mener du, at vores data om dig er ikke er korrekte, kan du også bede om at få dem rettet. Hvis du ønsker at få rettet data, skal du skrive til kontakt@holddanmarkrent.dk

Hvis du ønsker at få data slettet:

Som Ren Natur aktiv foreningsrepræsentant, sponsor, webshopkunde eller privat sponsor kan du bede om at få data slettet, hvis en af disse betingelser er opfyldt:

 1. Hvis data ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet og brugt til.
 2. Hvis brugen af data kun sker på baggrund af dit samtykke, og du tilbagekalder dette.
 3. Hvis vi ikke behandler data i overensstemmelse med reglerne.

Hvis du ønsker at få slettet dine data, skal du skrive til kontakt@holddanmarkrent.dk

Du har altid ret til at gøre indsigelse:

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data. I et sådant tilfælde skal du beskrive præcis, hvilken behandling af data du gør indsigelse mod. Hvis vi vurderer, at vi alligevel vil fortsætte med at behandle de berørte data, skal vi påvise, at der er interesser, der vejer tungere end dine ønsker. Hvis du ønsker af gøre indsigelse mod vores behandling, skal du skrive til kontakt@holddanmarkrent.dk

Din ret til at begrænse behandlingen af data:

Dine muligheder for at klage:

Hvis du mener, at vi behandler dine data i strid med reglerne, skal du kontakte os hurtigst muligt. Du kan kontakte os her: kontakt@holddanmarkrent.dk

Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, og ønsker du at klage til en offentlig myndighed, kan du klage til Datatilsynet via datatilsynet.dk.

 

H: Websites og cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

Hjemmesidernes brug af cookies

Cookies kan være nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvender vi cookies som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Hvor længe bliver cookies gemt?

Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. Alle vores cookies' levetid fremgår i vores cookiepolitik.

Sådan afviser eller sletter du cookies

Du kan altid afvise alle -/tredjepartscookies fuldstændig ved at ændre indstillingerne i din browser på din computer, tablet eller telefon. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle -/tredjepartscookies, vil der være funktioner og services, du ikke kan anvende på hjemmesiden (fordi disse er afhængige af cookies).

Hvordan sletter man cookies?

Cookies du tidligere har accepteret, kan sagtens slettes. Hvordan du sletter disse afhænger af den browser du bruger (Chrome, Firefox, Safari etc.) og på hvilken enhed (mobil, tablet, pc, mac).
Det er typisk under Indstillinger - Sikkerhed og Privatliv, men kan variere fra browser til browser. Hvilken enhed/browser bruger du - klik på det relevante link:

 1. Internet Explorer
 2. Microsoft Edge
 3. Mozilla Firefox
 4. Google Chrome
 5. Opera
 6. Safari
 7. Flash cookies
 8. Apple
 9. Android
 10. Windows 7

Ændring af dit samtykke

Du ændrer dit samtykke ved enten at slette cookies fra browseren eller ved at ændre dit oprindelige valg ved at klikke på linket herunder:

Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

I: Sidst opdateret

Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 25. august 2022.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere