Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Medlemskab af HDR


Et HDR-medlemskab er relevant for alle kommuner, virksomheder og organisationer, der arbejder professionelt med fagområder inden for affald og genanvendelse. Et konstruktivt samarbejde med medlemmerne er af største betydning for Hold Danmark Rent. Der er derfor konstant fokus på det enkelte medlems faglige udfordringer og interesseområder inden for temaerne henkastet affald og genanvendelse. Dialog og sparring er centrale redskaber og derfor bevæger Hold Danmark Rent ’s projektledere sig konstant rundt i landet, for at møde de projektmedarbejdere, driftsmedarbejdere- og ledere, som har udfordringerne med henkastet affald tæt inde på livet.

Hold Danmark Rent har gennem mere end 15 år oparbejdet en stor viden og en bred kompetence ved at samarbejde med de danske kommuner. Samarbejdet har naturligvis udgangspunkt i det henkastede affald og de opgaver og forhold, der er forbundet hermed. Samarbejdet er generelt meget praktisk orienteret og fokuserende på konkrete løsninger, men medlemskabet kan også inkludere aktiviteter af mere strategisk karakter.  

Et kommunalt HDR-medlemskab koster kr. 16.000 årligt og indeholder følgende:    

 • En årlig Affaldsanalyse på kommunens arealer
  Som en del af medlemskabet tilbydes kommunen at få gennemført en lokal HDR Affaldsanalyse af det henkastede affald. Denne analyse giver adgang til ny lokal viden via tekniske visuelle vurderinger af renholdelsesgraden på 20 udvalgte lokaliteter samt en optælling af affald. Analyses resultater afleveres i fortrolighed til kommunen i en let overskuelig og handlingsorienteret rapport.  Se mere om HDR Affaldsanalyse her. 
 • 2 årlige dialogmøder
  HDR tilbyder kommunen 2 årlige dialogmøder, hvor typisk HDR Affaldsanalysens resultater tales igennem og bringes videre internt. Kommunen er velkommen til at invitere andre interne eller eksterne interessenter med på disse møder, såfremt dette kan være nyttigt. Møderne er et tilbud til kommunen og HDR sørger for indkaldelse og mødeplanlægning. Der afregnes kilometerpenge efter statens takster.
 • Altid adgang til faglig sparring
  HDR tilbyder kommunen en faglig sparring på specifikke problemstillinger, processer eller projekter, der relaterer sig til emnet Henkastet affald. Dette kan foregå enten via mail, online møde eller ved at fysisk møde. Er der brug for et længere projektsamarbejde afregnes dette særskilt. HDR tilbyder kommunerne en timepris på kr. 800,00 pr. time.
 • Deltagelse i faglig erfagruppe
  Som HDR-medlem får man adgang til HDR Fagligt Forum, som er et online netværk hvor man kan dele viden og erfaringer om temaet henkastet affald med kolleger i andre medlemskommuner under HDR. Netværket faciliteres via LinkedIn. 

 • Invitation til den årlige Videns- og InspirationskonferenceSom medlem hos HDR får man en direkte invitation til den årlige Videns- og Inspirations konference og man kan deltage til en rabatteret pris. Konferencen afholdes et centralt sted i landet og foregår i oktober/november.

Udover alt dette så har man som medlem også en mulighed for at tilkøbe forskellige ydelser eller produkter, som er i HDR's portefølje. Det kan eksempelvis være følgende: 

 • Optimering af kritiske lokaliteter
 • Ren Natur (frivillighedskoncept med sponsormidler til rådighed) 
 • HDR Kystfælleskab (Strandkasserne) 
 • Fokusgruppefacilitering 
 • Workshopsfacilitering  

Kontakt direktør Anette Juul hvis der er nogle spørgsmål til HDR Medlemskab

HDR-medlemskab tilbydes også til virksomheder og organisationer, der har en grøn profil eller ønsker at arbejde målrettet med et miljøtema. Henkastet affald har mange miljømæssige aspekter og inddrager mange forskellige aktører. Eksempelvis er vi alle først og fremmest borgere og forbrugere og medvirker derigennem til hele det cirkulære affaldsmæssige system. Det betyder at mange givetvis har en holdning til, hvor rent der skal være i vores nærmiljø, hvordan affaldet skal sorteres og hvad vi selv kan bidrage med for at Danmark bliver endnu renere og fri for affald i naturen. Hvad mon jeres medarbejdere tænker om dette?

Et HDR-medlemskab koster kr. 10.000 årligt og indeholder følgende:    

 • 2 årlige dialogmøder
  HDR tilbyder virksomheden/organisationen 2 årlige dialogmøder, hvor der tages udgangspunkt i jeres tiltag og projekter indenfor temaet Henkastet affald. Møderne er et tilbud til virksomheden/organisationen og HDR sørger for indkaldelse og mødeplanlægning. Der afregnes kilometerpenge efter statens takster.

 • Altid adgang til faglig sparring
  HDR tilbyder en faglig sparring om mulige udviklingsprojekter lokalt eller nationalt indenfor området affald og genanvendelse. Hvis dette udvikler sig til projekter af længere varighed, udarbejdes der altid en projektplan med tilhørende budget og tidsplan

Som medlem har I også altid mulighed for at vælge tilkøb af yderligere ydelser udbudt af HDR. Det kan blandt andet være følgende: 

 • Sponsor i Ren Natur eller Kystfælleskabet 
 • Facilitering af Fokusgrupper og Workshops

Kontakt direktør Anette Juul hvis der er nogle spørgsmål til medlemskab for erhverv og organisation. 

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere