Facebook
Instagram
Youtube

Medlemskab af HDR


Et HDR-medlemskab er relevant for alle kommuner, virksomheder og organisationer, der arbejder professionelt med fagområder inden for affald og genanvendelse. Et konstruktivt samarbejde med medlemmerne i HDR er af største betydning for Hold Danmark Rent. Der er derfor konstant fokus på det enkelte medlems faglige udfordringer og interesseområder inden for temaerne henkastet affald og genanvendelse. Dialog og sparring er centrale redskaber og derfor bevæger Hold Danmark Rent’s projektledere sig konstant rundt i landet, for at møde de projektmedarbejdere, driftsmedarbejdere- og ledere, som har udfordringerne med henkastet affald tæt inde på livet.

Hold Danmark Rent har gennem mere end 10 år udviklet en stor viden og en bred kompetence ved at samarbejde med de danske kommuner. Samarbejdet har naturligvis udgangspunkt i det henkastede affald og de opgaver og forhold, der er forbundet hermed. Det er generelt meget praktisk orienteret og fokuserende på konkrete løsninger, men medlemskabet kan også inkludere aktiviteter af mere strategisk karakter.  

Et kommunalt HDR-medlemskab koster kr. 16.000 årligt og indeholder følgende:    

 • En årlig Affaldsanalyse på kommunens arealer
  Som en del af medlemskabet tilbydes kommunen at få gennemført en lokal HDR Affaldsanalyse af det henkastede affald. Denne analyse giver adgang til ny lokal viden via kvalitative borgerinterviews, tekniske visuelle vurderinger af renholdelsesgraden på 20 udvalgte lokaliteter samt en optælling af affald. Analyses resultater afleveres i fortrolighed til kommunen i en let overskuelig og handlingsorienteret rapport.  Se mere om HDR Affaldsanalyse her. Indsæt link til dette punkt på hjemmesiden
 • 2 årlige dialogmøder
  HDR tilbyder kommunen 2 årlige dialogmøder, hvor typisk Affaldsanalysen resultater tales igennem og bringes videre internt. Kommunen er velkommen til at invitere andre lokale interessenter med på disse møder, såfremt dette kan være nyttigt. Møderne er tilbud til kommunen og HDR sørger for indkaldelse og mødeplanlægning. Der afregnes kilometerpenge efter statens takster.
 • Altid adgang til faglig sparring
  HDR tilbyder kommunen en faglig sparring på specifikke problemstillinger, processer eller projekter, der relaterer sig til emnet Henkastet affald. Dette kan foregå enten via mail, online møde eller ved at fysisk møde. Er der brug for et længere projektsamarbejde afregnes dette særskilt. HDR tilbyder kommunerne en timepris på kr. 800,00 pr. time.
 • Deltagelse i faglige erfagrupper
  Som HDR-medlem bliver man inviteret til at være med når der afholdes faglige erfa-møder, med relation til temaet Henkastet affald. Disse møder har typisk en varighed af 4 timer og inkluderer forplejning. Grupperne er på ca. 8 til 10 deltagere.

 • Invitation til den årlige Videns- og Inspirationskonference

HDR-medlemskab tilbydes også til virksomheder og organisationer, der har en grøn profil eller ønsker at arbejde målrettet med et miljøtema. Henkastet affald har mange miljømæssige aspekter og inddrager mange forskellige aktører. Eksempelvis er vi alle først og fremmest borgere og forbrugere og medvirker derigennem til hele det cirkulære affaldsmæssige system. Det betyder at mange givetvis har en holdning til, hvor rent der skal være i vores nærmiljø, hvordan affaldet skal sorteres og hvad vi selv kan bidrage med for at Danmark bliver endnu renere og fri for affald i naturen. Hvad mon jeres medarbejdere tænker om dette?

Et HDR-medlemskab koster kr. 10.000 årligt og indeholder følgende:    

 • 2 årlige dialogmøder
  HDR tilbyder virksomheden/organisationen 2 årlige dialogmøder, hvor der tages udgangspunkt i medlemmets tiltag og projekter indenfor temaet Henkastet affald. Møderne er tilbud til virksomheden/organisationen og HDR sørger for indkaldelse og mødeplanlægning. Der afregnes kilometerpenge efter statens takster.

 • Altid adgang til faglig sparring
  HDR tilbyder en faglig sparring om mulige udviklingsprojekter lokalt eller nationalt indenfor området affald og genanvendelse. Hvis dette udvikler sig til projekter af længere varighed, udarbejdes der altid en projektplan med tilhørende budget og tidsplan.

 • Invitation til den årlige Videns- og Inspirationskonference