Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Viden om Frivillighed og Affald


Affaldsopsamling er for alle!

Velholdte og pæne nærområder betyder rigtigt meget for os mennesker, også selvom det ikke er noget vi går og tænker på hver dag. For når vi bor og færdes i vedligeholdte og affaldsfrie områder, så føler vi os mere trygge og glade og vores livskvalitet bliver bedre. Det er dokumenteret i en stor engelsk analyse fra 2018. Derfor har det også en betydning, når affaldet smides i skraldespanden eller når nogle gør en særlig indsats og fjerner det herreløse affald. Kommunerne gør alt hvad de kan, men de har ofte brug for hjælp til at få det sidste med.   

Men hvem er det egentlig der er ansvarlig for det affald, som ligger i naturen? Ja, hvis man spørger danskerne på gaden, så er de ikke i tvivl. Det er vi selv! Os der, af den ene eller den anden grund, ikke optræder hensynsfuldt med vores affald, bærer det fulde ansvar for at Danmark stadig ikke er helt affaldsfrit. Dog er der flere og flere der får øjnene op for hvad en personlig ansvarlighed kan udrette af mirakler på dette område og nogle er endda kommet dertil, at de gerne vil donere tid og energi til fællesskabet og dermed tilbyde at samle op efter andre.

En affaldsopsamling er nemlig en enkel og tilgængelig aktivitet, som alle, uden forudgående instruktion, kan tage del i og det bedste ved det hele er, at resultatet er synligt og mærkbart med det samme. Miljødagsordnen bliver pludselig meget nærværende og konkret, hvilket virker befordrende i en ellers til tider svær overskuelig problemstilling. Og så skal man ikke glemme den anerkendelse, som tilfalder de ivrige ildsjæle! Mange medborgere vinker og dytter, hvilket blot er ekstra ”sukker på kagen”.

Svaret viste sig at være ”Fællesskab”. Der er fællesskab på spil i de lokalområder, som er særligt rene og frie for affald de forkerte steder. Lokalsamfund, som finder hinanden i kærligheden til deres egn og dermed arbejder sammen om renholdelsesopgaven. F.eks. har en Handelsstandsforening gjort en fælles investering i en landsbypedel, som sammen med kommunen og byens skoler koordinerer deres indsats. Dette inspirerede seniorklubben til at tage snapperne med på deres onsdagstur og flere andre gør det samme. Resultatet er ikke til at tage fejl af. Den gode cirkel er etableret.  

Skod og plastik fylder mest! 

I 2022 har de frivillige i Ren Natur indsamlet mere end 4000 store sække fyldt med henkastet affald. Det er ganske imponerende, idet Ren Natur skal ses som en add-on til den i forvejen kørende kommunale indsats. Vi beder ikke de enkelte grupper om at analysere det affald, som de har fået i sækkene, men vi beder dem om at indrapportere, hvilke typer af affald, de har samlet mest af. Og her er, uden sammenligning, skod plastik i overtal. Fraktionerne pap/papir og metal er også jævnt repræsenteret og som noget nyt melder mange om et stigende antal snusposer i sækkene.

Afrapporteringerne fra grupperne i Ren Natur matcher de data, som HDR får fra de kommunale Affaldsanalyser, hvilket giver et solidt grundlag for alle parter at arbejde videre med. 

Læs Ren Natur Årsrapport 2022

HDR 20.03.2023

Stærke i troen og med blikket fast rettet mod underlaget drager de mange frivillige afsted med deres snapper og sække og gør dermed bekæmpelsen af affald til et privat anliggende. Nogle har faste ruter og rutiner mens andre er mere vilkårlige i deres valg af jagtmarker. Nogle vil helst svinge snapperen alene, mens flere og flere finder glæde i en skraldeudflugt sammen med andre. Og hvem er så den typiske affaldsopsamler? Ja, der er langt fra en entydighed her, men skuer man ud over flokken så er stort set alle befolkningsgrupper repræsenteret. Lige fra unge børnefamilier til ressourcestærke midaldrende og seniorer, som alle glædes over at være en del af løsningen.  

Nøglen er fællesskabet

Lige siden etableringen af Hold Danmark Rent i 2008, har organisationen gennemført kommunale affaldsanalyser rundt om i Danmark. Målepunkterne bliver udvalgt i samarbejde med kommunerne, og et korps af konsulenter besøger stederne for at tælle affald og bedømme renholdelseskvaliteten.  Alt andet lige er denne type af analyse et øjebliksbillede, idet henkastet affald er en flygtig størrelse, men ofte tegner der sig hurtigt et billede af at nogle områder var langt mindre affaldsudfordret end lignende steder i andre kommuner. Så er det vi spørger os selv ”Her er meget rent! – Hvad er der på spil?”   

Med denne viden i rygsækken, så blev den psykiske fællesøkonomi, den mest afgørende inspiration til etableringen af frivillighedskonceptet Ren Natur, der så dagens lys i 2018, og som sidenhen er vokset stødt og som nu er aktiv i mere end 50 kommuner og med op mod 10.000 frivillige i aktion hvert år.

I kraft af sponsorater fra både store og små sponsorer, udbydes der lokale affaldsindsamlingsruter på tværs af landet, - indsamlingsruter, som alle typer af foreninger og grupper af ihærdige ildsjæle kan byde ind på og dermed være med til at tjene penge til deres foreningsaktiviteter, men også samtidig gøre en markant forskel i deres lokalområde. Vi styrker derigennem den lokale kærlighed, for vi ved hvad det betyder.  Læs mere om Ren Natur her: www.rennatur.org

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere