Login - Vidensportal
Facebook
Instagram
Youtube

Viden om Frivillighed og Affald


Affaldsopsamling er for alle!

Rene og pæne nærområder betyder meget mere for os mennesker end vi egentlig er bevidste om. For når vi bor og færdes i velholdte og affaldsfrie områder, så føler vi os mere trygge og glade og vores livskvalitet bliver bedre. Det er dokumenteret i en stor engelsk analyse fra 2018. Derfor har det også en betydning, når affaldet smides i skraldespanden eller når nogle gør en særlig indsats og fjerner det herreløse affald. Kommunerne gør alt hvad de kan, men de har ofte brug for hjælp til at få det sidste med.   

Men hvem er det egentlig der er ansvarlig for det affald, som ligger i naturen? Ja, hvis man spørger danskerne på gaden, så er de ikke i tvivl. Det er vi selv! Os der, af den ene eller den anden grund, ikke optræder hensynsfuldt med vores affald, bærer det fulde ansvar for at Danmark stadig ikke er helt affaldsfrit. Dog er der flere og flere der får øjnene op for hvad en personlig ansvarlighed kan udrette af mirakler på dette område og nogle er endda kommet dertil, at de gerne vil donere tid og energi til fællesskabet og dermed tilbyde at samle op efter andre.

 

Stærke i troen og med blikket fast rettet mod underlaget drager de mange frivillige afsted med deres snappere og sække og gør dermed bekæmpelsen af affald til et privat anliggende. Nogle har faste ruter og rutiner mens andre er mere vilkårlige i deres valg af jagtmarker. Nogle går selvvalgt enegang, mens flere og flere finder glæde i en skralde-udflugt sammen med andre. Og skuer man ud over flokken som helhed, så finder man en yderst divers gruppe af både unge, midaldrende, seniorer, som er arbejdsgivere eller tagere, og som generelt er enten ressourcestærke, eller tilhørende en mere sårbar del af medborgere.

Svaret viste sig at være ”Fællesskab”. Der var fællesskab på spil i de lokalområder, som var særligt rene og frie for affald de forkerte steder. Lokalsamfundet havde fundet hinanden i kærligheden til deres egn og var begyndt at arbejde sammen om opgaven. Eksempelvis havde Handelsstandsforeningen gjort en fælles investering i en landsbypedel, som sammen med kommunen og byens skoler koordinerede deres indsats. Dette inspirerede seniorklubben til at tage snapperne med på deres onsdagstur og flere andre gjorde det samme. Resultatet er ikke til at tage fejl af. Det forfløjne affald var blevet elsket væk!

Skod og plastik fylder mest! 

I 2021 har de frivillige i Ren Natur indsamlet estimeret 1,9 mio. stykker affald. Det er ganske imponerende, idet Ren Natur skal ses som en add-on til den i forvejen kørende kommunale indsats. Vi beder ikke de enkelte grupper om at lave en analyse af det affald, som de har fået i sækkene, men vi beder dem om at indrapportere, hvilke typer af affald, de har samlet mest af. Og her er, uden sammenligning, skod og to-go affald af plastik i overtal. Fraktionerne pap/papir og metal er også jævnt repræsenteret og som noget nyt i år melder mange om et stigende antal snusposer i sækkene.

Afrapporteringerne fra grupperne i Ren Natur matcher de data, som HDR får fra de kommunale affaldsanalyser, hvilket giver et solidt grundlag for alle parter at arbejde videre med.

Læs Ren Natur Årsrapport 2021

HDR 23.11.2021

En affaldsopsamling er nemlig en enkel og tilgængelig aktivitet, som alle, uden forudgående instruktion, kan tage del i og det bedste ved det hele er, at resultatet er synligt og mærkbart med det samme. Miljødagsordnen bliver pludselig meget nærværende og konkret, hvilket virker befordrende i en ellers til tider svær overskuelig problemstilling.

Nøglen er fællesskabet

I 2015 begyndte HDR at gennemføre kommunale affaldsanalyser rundt om i Danmark. Målepunkterne blev udvalgt i samarbejde med kommunerne, og et korps af konsulenter besøgte stederne for at tælle affald og tale med de daglige brugere af områderne. Alt andet lige er denne type af analyse et øjebliksbillede, idet henkastet affald er en flygtig størrelse, men ganske hurtigt tegnede der sig et billede af at nogle områder var langt mindre affaldsudfordret end lignende steder i andre kommuner. Vi spurgte os selv ”Her er meget rent! – Hvad er der på spil?” 

Med denne viden i rygsækken, så blev den psykiske fællesøkonomi, den mest afgørende inspiration til etableringen af frivillighedskonceptet Ren Natur, der så dagens lys i 2018, og som sidenhen er vokset stødt og som nu er aktiv i mere end 40 kommuner og med op mod 10.000 frivillige i aktion hvert år.

I kraft af sponsorater fra både store og små sponsorer, udbydes der lokale affaldsindsamlingsruter på tværs af landet, - indsamlingsruter, som alle typer af foreninger og grupper af ihærdige ildsjæle kan byde ind på og dermed være med til at tjene penge til deres foreningsaktiviteter, men også samtidig gøre en markant forskel i deres lokalområde. Vi booster derigennem den lokale kærlighed, for vi ved hvad det betyder.  Læs mere om Ren Natur her: www.rennatur.org

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere