Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Dåser


I modsætning til mange af de øvrige europæiske lande så er henkastede dåser kun et begrænset problem i Danmark. De årlige HDR Affaldsanalyser viser at under 4% af det optalte store affald er dåser – både med og uden pant. Det er glædeligt og kan uden tvivl tilskrives det effektive danske pantsystem. Læs mere om Dansk Retursystem her.

Siden introduktionen i år 2001, hvor det blev lovligt at sælge øl og læskedrikke på dåse, er denne emballagetype blevet meget populær. Eksempelvis returnerede danskerne i 2020 mere end 1 milliard dåser til Dansk Retursystem, nærmere betegnet 57% af den samlede mængde returemballager på 1,9 milliarder. Det er en returprocent på 91%, hvilket er ganske imponerende.  

I forbindelse med HDR Affaldsanalyse i 2018 blev der optalt dåser både med og uden pant. Her fremgik det at 4% af den samlede optalte mængde af stort affald, som udgjorde 52% af den samlede optalte mængde affald, var dåser. En tredjedel af disse dåser var med pant. Resten var uden pant. HDR vurderer dette til at være ganske tilfredsstillende sammenlignet med andre typer af henkastet affald.

Dåserne er fremstillet af aluminium, og ender hos Dansk Retursystem, som genanvender dem. Aluminium er en fantastisk ressource. Ved at genanvende aluminium, sparer man op til 95 procent af den energi, der skal bruges til at fremstille nyt aluminium. Samtidig sparer man atmosfæren for mere end 9 tons CO2, når man genanvender 1 ton aluminium. 

På trods af det relative begrænsede antal dåser, som efterlades i naturen og det offentlige rum, så forskønner dåsen ikke ligefrem naturoplevelsen hvis den ikke fjernes. Nogle dåser ender i grøftekanter eller på marker – her køres de på et tidspunkt over af en græsslåmaskine eller landbrugsmaskine, som hakker dåserne i småstykker. Disse metalsplinter kan desværre ende i dyremaver, som i værste fald dræber for eksempel køer eller heste.

Mange gør en særlig indsats for at fjerne de herreløse dåser fra naturen. Både Danmarks Naturfredningsforening og Ren Natur mobiliserer tusinder af frivillige, som aktivt fylder deres sække med affald landet over. Men også mange private ildsjæle giver en uvurderlig hånd med. Og så er der naturligvis de mange flaskesamlere, som tjener en lille ekstra skilling på den gode gerning. Dette sker primært i de større byer.  

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere