Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Cigaretskod


Skod er uden sammenhæng det henkastede affald, der findes mest af i det offentlige rum – både antalsmæssigt og udbredelsesmæssigt. det bekræftes af den årlige affaldsanalyse som Hold Danmark Rent gennemfører sammen med de danske kommuner.

Cigaretskod er små stykker plastik, som især samler sig i midtbyen og langs indfaldsveje samt ved for eksempel busstoppesteder og på togstationer, hvor folk får sig en ”vente-smøg”. Det er kort sagt umuligt at kortlægge det eksakte antal skod, som i dette øjeblik findes generelt i Danmark, men der er ingen tvivl om, at det er betragtelige mængder. Derfor er gode råd dyre når det kommer til en indsats på området.

Det er også forholdsvist meget dyrere at samle cigaretskod op for kommunernes renholdningsmedarbejdere i forhold til de fleste andre typer affald. Skod er så små, at fejemaskinerne ikke kan få fat på dem alle, og samtidig har de tendens til at lægge sig ned mellem fliser og brosten, så de i stedet skal samles op med håndkraft et efter et, hvilket næsten aldrig finder sted. Meget hjælp er der dog at hente i HDR Skodindeks, som blev implementeret i 2020. Her sorteres de enkelte lokaliteter efter hvor mange skod, der er optalt, således at en indsats kan målrettes meget nøjagtigt.

Se mere om Skodindekset her: HDR skodindeks

Men hvem er det så der smider skod fra sig i det offentlige rum? For år tilbage foretog Hold Danmark Rent en undersøgelse, som fokuserer på danske rygeres adfærd, når de opholder sig på henholdsvis togstationer, busstoppesteder og strande, og der er ingen tvivl om, at der er plads til forbedringer. 60 % af dagligrygerne indrømmer, at de kan finde på at smide skoddet fra sig på stationen eller ved busstoppet. Stranden ser ud til at være mere hellig, men alligevel smider hver 8. ryger sit skod fra sig i sandet. Til gengæld har rygerne ifølge undersøgelsen gode intentioner. De vil gerne lade være med at svine, hvis de får lette muligheder. Således svarer hele 85 %, at de bruger askebægret, hvis der findes et i nærheden. Men næsten 79 % siger, at der sjældent er et askebæger, de kan benytte sig af. Også bilisterne har tendens til at lade naturen tage skraldet, når de har røget en cigaret på køreturen. 27% af de rygende bilister smider "altid" eller "ofte" deres cigaretskod ud af bilen.

I forhold til lovgivningen på området så siger den følgende: Smider du små mængder affald – som for eksempel et cigaretskod – kan det som udgangspunkt udløse en bøde på 1.000 kroner. I sidste ende vil bødestørrelsen dog være en konkret afgørelse hos politiet eller domstolene. Der findes ingen lov omkring opsætning af askebægre i det offentlige rum. Der findes dog et regulativ, som siger, at butikker, restaurationer, barer osv. skal sørge for at renholde ti meter fra deres indgangsparti – eller til nærmeste vejkant.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere