Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Tyggegummi


Før i tiden blev tyggegummi oplevet som en af de største affaldsproblemer i Danmark. Sådan er det ikke længere. Mange borgere ser ikke længere de små pletter i belægningen som henkastet affald. Faktisk lægger de fleste slet ikke mærke til dem. Men det er bestemt ikke det samme som de er forsvundet!

Sidste gang tyggegummi var en del af HDR Affaldsanalyse var i 2016. Her blev 211 lokaliteter analyseret og alle affaldstyper optalt. Også tyggegummi. Ud af de 211 lokaliteter blev 161 kategoriseret uden problemer med tyggegummi i belægningen. De resterende 50 lokaliteter havde nogen eller en del udfordringer. Disse lokaliteter var næsten uden undtagelse områder i indre by, - altså gågader, torve og pladser. I forbindelse med analysen i 2016 blev tilfældige borgere interviewet og uhjulpet spurgt til hvilke typer af affald de fandt mest generende. Under 5% henviste til tyggegummi.

Siden da har tyggegummi ikke været en del af HDR Affaldsanalyse. Årsagen er at affaldstypen kategoriseres som værende marginal og kun medtages i analysen, hvis der er et særligt behov. Men når det så er sagt, så er tyggegummi til gene for kommunen, der skal fjerne det. Tyggegummi er noget af det sværeste affald at fjerne fra gaden. Det klistrer og kan derfor ikke fejes op som så meget andet affald. Det bliver trådt ned i asfalten og sætter sig fast mellem fliserne, hvilket gør det meget dyrt og besværligt at samle op.

Der findes flere måder at fjerne tyggegummi fra pladser og fortove – de kan fjernes ved hjælp af skrappe kemikalier og en spatel eller trykspules væk. Begge dele slider på belægningen. I Københavns Kommune har man sågar forsøgt sig med at fryse de stædige klatter af fortovene. Men lige meget hvilken metode, der anvendes, så er det forbundet med mange timers arbejde og store omkostninger.

Der er flere grunde til, at mange dropper skraldespanden, når de skal af med deres tyggegummi. Det er så lille, at det er nemt at komme af med, uden nogen ser det, man kan ikke bare putte det i lommen, det lugter ikke og er ikke farligt affald. Ja, det er faktisk slet ikke ”rigtigt” affald, mener mange. Med disse begrundelser er tyggegummi blevet det mest acceptable affald at smide fra sig i naturen.

Mange tror også fejlagtigt, at tyggegummi hurtigt bliver nedbrudt i naturen, fordi det betragtes som en form for mad. Men tyggegummi består af syntetisk gummi, og kan derfor ligge op til fem år i naturen, før det nedbrydes.  

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere