Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Papir og pap


Papir og pap udgør en væsentlig del af det affald, som danskerne smider fra sig i det offentlige rum. Da HDR gennemførte Affaldsanalysen i 2018 var knapt 40 % af det optalte affald inden for kategorien ”Papir og pap” Til sammenligning blev plastkategorien optalt til 39%, hvilket tydeligt viser at nok taler vi meget om plast i naturen, men i forhold til henkastet affald må vi ikke glemme papir og pap!

Noget af det affald der tælles meget af når HDR gennemfører de årlige Affaldsanalyser er affald i kategorien Papir og pap. Det er eksempelvis brune bagerposer, servietter, tilbuds- og gratisaviser, pizzabakker og cigaretpakker. Fælles for dem alle er at de kategoriseres som værende stort affald og dermed meget synligt i nærmiljøet.

Umiddelbart skulle man tro at papir og pap hurtigt forsvinder og bliver nedbrudt, hvilket også er tilfældet sammenlignet med eksempelvis plast. Men dette skulle nødigt blive en undskyldning for alligevel at smide det fra sig. Dels tiltrækker det sig andet affald når det flagrer rundt og dels indeholder noget af det andre typer at materialer som eksempelvis plast, idet der er tale om såkaldte hybridprodukter. Eksempelvis en brun brødpose med et ”vindue” af plast, hvor brødet kan ses igennem.

I en tidligere undersøgelse, foretaget af HDR, viser det sig, at selvom danskerne ikke synes, det er i orden at smide papir og pap på gaden eller i naturen, så kan en del af dem godt finde på at gøre det en gang i mellem. Således svarer knap 4 %, at de har smidt en avis fra sig, næsten 5 % har efterladt deres cigaretpakke, mens hele 10 % har glemt at tage papir med sig til nærmeste skraldespand.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere