Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Slikpapir og ispinde


Overraskende nok så topper denne kategori af henkastet affald listen når det optalte henkastede affald analyseres og typebestemmes. Slikpapir og især ispinde i naturen og det offentlige rum er mindst lige så problematisk som alle andre typer af henkastet affald. Men det får bare ikke så meget opmærksomhed fra borgerne.

Da HDR i 2018 optalte mere end 200.000 stykker affald fordelt på 3000 forskellige lokaliteter i Danmark var det muligt at typebestemme 33% af det optalte affald. Resten var enten for nedbrudt eller for itureven til at kunne indgå i en videre analyse. Men ud af de 33% viste det sig at kategorien slikpapir og ispinde toppede listen med hele 29% af den optalte mængde typebestemte affald. Dette kommer måske som en overraskelse for nogle, men ikke desto mindre så er udfordringen med denne affaldstype mindst lige stor som med eksempelvis to-go affald, der synes at få en del mere opmærksomhed.

Umiddelbart er det ikke muligt at skaffe det fulde overblik over hvor meget slik- og is relateret affald, der produceres samlet i Danmark om året. Men et enkelt nøgletal findes hos Dansk Isindustri, som oplyser at der hvert år sælges godt 1 million ispinde i Danmark. Det meste ispapir lægges i skraldespanden, men især ispindene risikerer at ende som henkastet affald.

Tidligere har Hold Danmark Rent lavet en undersøgelse, der omhandler både ispinde og ispapir i forbindelse med strandbesøg. 7 % af danskerne indrømmer, at de kan finde på at smide papiret fra sig i sandet, mens 18 % siger, at ispinden indimellem ikke bliver taget med til en skraldespand. Den hyppigst brugte undskyldning for at smide en ispind fra sig er, at den er naturlig. Problemet er, at det er en sandhed med modifikationer. Træpinden er nemlig overfladebehandlet med paraffin, for at isens væde ikke skal gå i forbindelse med træet. Det betyder, at ispinden er op til 10 år om at blive nedbrudt i naturen.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere