Facebook
Instagram
Youtube

Kender du typen? En sommerkampagne i Roskilde!


På særlige solskinsdage i løbet af juli og august gennemføres en affaldskampagne på 2 af de mest besøgte naturperler i Roskilde Kommune, nemlig Vigen Strandpark og Himmelsøen. Her vil du blive mødt af unge mennesker på en ladcykel læsset med mandshøje skilte udformet som såkaldte ”affaldssyndere”, der på humoristisk maner skal synliggøre det faktum, at vi alle indimellem kan komme til at smide affald.

Hvem er det egentlig der smider affald i naturen? Det spørgsmål er der mange der har stillet sig selv og hinanden igennem de sidste mange år. For det jo næsten ubegribeligt at forestille sig hvem det kan være der efterlader glasskår på stranden eller madpapir i rabatten. Svaret er heller ikke helt nemt at finde, idet langt de fleste af os svarer afvisende på spørgsmålet om hvorvidt vi har smidt affald fra os i naturen.  Men en undersøgelse foretaget i England, og som er bragt til Danmark af Hold Danmark Rent, viser at langt de fleste af os kan inddeles i 4 grupper nemlig ”De velopdragne”, ”De selvretfærdige”, ”Bebrejderne” og ”De flove”. Det er denne undersøgelse der danner baggrund for den sommerkampagne, som Roskilde Kommune gennemfører i år og som bærer navnet ”Kender du typen”

Formålet med kampagnen er at sætte fokus på det faktum at vi alle kan gøre en stor forskel ved at tage ansvar for vores eget affald, når vi besøger sommerlandet. Metoden er dialog når Anna og Andrea fra Roskilde Gymnasium bemander ladcyklen ved Himmelsøen og Ida, Christian og Nanna gør det samme ved Vigen Strandpark. Her vil de montere figurerne i sandet og efterfølgende gå i dialog med områdets gæster for på en sjov og hyggelig måde at få synliggjort udfordringen med affaldet. De vil også dele lommeaskebægre ud til de interesserede rygere.

Når kampagnen er færdig i slutningen af august, vil ladcyklen genoptage sit daglige virke på Roskilde Oplevelseshavn og de store figurer vil være at finde rundt om i kommunen på udvalgte steder.

Roskilde Kommune gennemfører ”Kender du typen” i samarbejde med Hold Danmark Rent og med støtte fra Roskilde Oplevelseshavn. 

Link til Roskilde Kommunes hjemmeside:
https://www.roskilde.dk/da-dk/oplevelser-og-kultur/ud-i-naturen/nej-tak-til-affald-i-naturen/kender-du-affaldstypen/