Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Skraldetragten


Vejside-skrald er noget af det affald, der er sværest at få ”skovlen under”. Brugergruppen er mangfoldig og årsagerne til den uhensigtsmæssige affaldsadfærd er lige så forskellig som affaldet er mest.

Igennem årene har Hold Danmark Rent indgået i flere typer af projektsamarbejder netop med det formål at gøre noget ved denne særlige udfordring. Det mest succesfulde projekt er det store orange ”telefonrør”, som skaber bevidsthed og samler affald på blandt andet rastepladser rundt om i landet

Hold Danmark Rent og Dansk Design Center fik i 2010 en million kroner fra globaliseringspuljen. Målet var at udvikle affaldsløsninger til drive-in og biler. I analysefasen blev der tegnet profiler af de typiske målgrupper og deres adfærd blev kortlagt. Skraldetragten blev udvalgt som relevant prototype med potentiale til at nedbringe de store mængder af affald på rastepladser og ramper. Skraldetragtene virkede fra starten i fuld skala og var med til at reducere mængden af affald på tilkørselsramperne til rastepladserne dramatisk. Første type blev sat i produktion og testet i 25 eksempler af McDonalds. Året efter blev der udviklet en ny prototype, som er tilpasset lastbiler. Og anden version af udgaven til personbilerne blev sat i test.

Resultatet blev en ny, effektiv affaldsløsning, der fortsat er i produktion hos virksomheden G9 i Randers. I kombination med blandt andet en række nudges, reducerer skraldetragtene affaldsmængderne med op til 76 % i gennemsnit for alle fraktioner.
Både proces og resultater blev dokumenteret grundigt hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt Hold Danmark Rent.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere