Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Rygeristen


Den affaldstype som gererer borgerne mest i Danmark, er cigaretskod. Dette er påvist i de årlige Affaldsanalyser, som Hold Danmark Rent gennemfører i samarbejde med de danske kommuner. Cigaretskod er ligeledes det mest problematiske affald i bybilledet når det kommer til det kommunale renholdelsesarbejde og her er særlige affaldshotspots i fokus. Dette kan eksempelvis være på en busstation.

I 2017 igangsætter Hold Danmark Rent et udviklingsprojekt sammen med Nordsjællands Park og Vej (NSPV), der varetager driften af renhold i Helsingør og Fredensborg Kommune. Projektet havde til formål at begrænse mængderne af henkastede cigaretskod på arealerne omkring venteområdet på Helsingør busstationen.

Teknisk set var der ikke fundet en egnet løsning på ”skodproblemet” på busstationen, hvorfor man hos NSPV fandt det interessant og nødvendigt, at undersøge rygeadfærden nærmere, før man besluttede, hvilke løsninger, der på længere sigt skal benyttes over for rygere.

Som en del af udviklingsprojekt blev der udviklet, designet og testet en såkaldt ”Rygerist”, som er en metalrist placeret på jorden således, at cigaretter kan skoddes på eller ved risten, hvorefter skoddet falder ned i risten. Risten er let at tømme for skodder i forbindelse med den normale renholdelse af arealerne ved busstationen. Der er i konstruktionen af risten, taget højde for bortledning af regnvand, så cigaretskoddene ikke flyder op på gaden, hvis risten bliver fyldt med vand.

Tanken med rygeristen var primært at forsøge at få rygerne til at ryge på bestemte områder af busstationen, og ”tilbyde” rygerne, at de kunne komme af med deres skod på en nem, men også affaldsvenlig måde, så andre borgere på busstationen ikke blev generet af både røg og skod.

Ved at arbejde med en rygerist, så er det tanken at tilbyde rygerne en affaldsløsning, der er tilpasset rygernes naturlige adfærd og bevægelse, når cigaretten skal skoddes på jorden. Det kan her nævnes, at rygerne ofte går lidt væk fra de øvrige ventende ved busstoppestedet, for ikke at genere andre med cigaretrøgen.

Udviklingsprojektet blev succesfuldt afsluttet i 2018 og her blev det besluttet at lade rygeristen blive i fortovet på Busstationen. De positive testresultater er senere blevet anvendt i andre kommuner i Danmark.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere