Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Årensning


Findes der affald i de danske åer og hvilke typer af affald er der tale om? Dette var nogle af de spørgsmål projekt Å-rensning 2020 skulle give svar på. Projektet blev gennemført i samarbejde med Dansk Kano og Kajak Forbund og med støtte fra Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje.

Danmark gennemskæres af 20 store åer og vandløb, hvoraf de 10 største strækker sig over knapt 900 km. Mange af disse vandveje befinder sig i åbent land og fri natur, men flere af dem passerer også større og mindre byer og er et turistmål i sig selv. Og der hvor mennesker samles skabes der ofte henkastet affald – også til vands! På baggrund af erfaringer fra tidligere indsamlingsaktiviteter indgik Hold Danmark Rent og Dansk Kano & Kajak Forbund et samarbejde, som blev støttet af Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje.

Særlige strækninger i 14 forskellige åer blev udvalgt, og hen over sommeren 2020 blev de renset for affald samtidig med at vigtig viden blev indsamles. Projektet havde nemlig til formål at få viden om hvor meget affald, der rent faktisk rejser til havs af disse vandveje, og hvilke affaldstyper der er fremtrædende.

Det var lokale kano- og kajakklubber, der stod for den praktiske del af denne særlige opgave, og de er godt klædt på til opgaven. Mange af dem har i forvejen et vågent øje på det affald de møder, når de træner i lokalområdet, og har dermed vigtig viden at dele. De har også det rigtige udstyr og træning, idet flere af ruterne befandt sig i terræn, som ikke besejles så tit. 

Aktiviteterne var landsdækkende og omfattede aktiviteter på strækninger i følgende åer: Køge Å, Roskilde Fjord, Mølleåen, Odense Å, Ribe Å, Kolding Å, Varde Å, Vejle Å, Gudenåen, Skjern Å, Store Å, Århus Å, Voerså og Susåen.

Læs rapporten om Å-rensningsprojektet

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere