Login - Vidensportal
Facebook
Instagram
Youtube

WestWind dage


I samarbejde med Hold Danmark Rent afholdt WestWind to strandrensninger i 2021. Det skete d. 19. og 26. september i henholdsvis Henne og Blokhus. Deltagerne mødtes ved WestWind butikkerne og efter en kort briefing fulgtes man ud til vandet hvor grupperne fordelte sig på stranden. Alle modtog veste, handsker,  sække og en kort vejledning om hvordan affaldet skulle håndteres. Da alle var færdige mødtes de i WestWind butikkerne, hvor der ventede en forfriskning og en snak om den generelle udfordring med affald i havet.
WestWind bidrog i 2021 til at 117 kilo affald blevet indsamlet fra danske strande.

Udover to årlige strandrensninger bidrager WestWind til et renere Danmark som lokal sponsor af konceptet Ren Natur hvor det lokale foreningsdanmark kan modtage sponsormidler mod at samle affald ind i deres lokalområde. Læs mere om Ren Natur konceptet.

Westwind er også medvirkende til udbredelsen af konceptet Strandkasserne, som byder det frivillige indsamlingsinitiativ på kysterne velkomment, ved at tilbyde en mulighed for at komme af med affald fundet på stranden. Konceptet fremmer den grønne dagsorden, turismen og den lokale sammenhængskraft.
Læs mere om Strandkaserne.


Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere